درخواست همکاری

وب سایت اینترنتی از کلیه متخصصین و واجدین شرایط علاقمند در عناوین شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید، با پرکردن فرم زیر، به ما این امکان را بدهید که در صورت نیاز از همکاری شما بهره مند شود. علاقمندان می توانند فرم همکاری ذیل را تکمیل و ارسال نمایند تا پس از بررسی صلاحیت های فردی، برای مصاحبه و دعوت به همکاری با آن ها تماس گرفته شود. بدیهی است پرکردن فرم اطلاعات فردی، هیچ تعهدی در خصوص الزام به استخدام ایجاد نمی کند، خواهشمندیم در پر کردن فرم زیر نهایت دقت و صداقت را داشته باشید

  • کارشناس IT

    کارشناس IT

    حرفه ای

    تهران

فایل رزومه را انتخاب نمایید
درحال ثبت اطلاعات....