تیم سینا شیمی هکمتانه

مدیریت

 • مدیرعامل

  مجتبی هوشمندی منش

  مدیرعامل

 • نائب رییس هیات مدیره

  سعیده بنی اسد

  نائب رییس هیات مدیره

مدیران میانی

کارشناسان فروش

 • کارشناس فروش پلیمری

  پریسا خانی

  کارشناس فروش پلیمری

 • کارشناس فروش بخش شیمیایی

  پریسا آقاجانی

  کارشناس فروش بخش شیمیایی