پیام مدیریت

شیمی هکمتانه تلفیقی است از دانش ، تخصص ، تجربه جهت ارائه خدمات مناسب به مشتریان ، ما بر این باوریم که توسعه شرکت سینا شیمی هکمتانه جزبا اتکا به سرمایه انسانی توانمند ، متخصص ، تحول خواه و آینده گر تحقق نخواهد یافت . 

در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری ، ارتقاء کیفیت خدمات رضایت کارکان و تامین منافع استاده کنندگان از خدمات ارائه شده نه یک شعار بلکه باور و اعتقاد ما است . تدوین سیاست ها جهت میل به اهداف نهایی که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است . در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری ، ارتقاء مستمر دانش و کاهش هزینه ها جزء الویت ها و برنامه های مدیران این شرکت است. 

در این میان شرکت سینا شیمی هکمتانه هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید و استفاده از کارشناسان متبحر همواره تلاش نموده گام هایی در جهت رشد و تعالی خود و همچنین تامین رضایت حداکثری مشتریان خود را فراهم نماید.

مجتبی هوشمندی منش 

مدیرعامل