پلی الکترولیت کاتیونی

نام انگلیسی:

cationic polyelectrolyte

برند:

کاربرد:

تصفیه آب

پلی الکترولیت ها پلیمرهایی هستند که واحد تکرار آنها دارای یک گروه الکترولیت است. پلی کاتیون ها و پلی آنیون ها پلی الکترولیت هستند. این گروه ها در محلول های آبی (آب) جدا می شوند و پلیمرها را شارژ می کنند. از این رو خواص پلی الکترولیت به هر دو الکترولیت (نمک) و پلیمرها (ترکیبات با وزن مولکولی بالا) شباهت دارند و گاهی به آنها پلی سالت گفته می شود. مانند نمک ، محلول‌های آنها از نظر الکتریکی رسانا هستند .